جزوه تئوری حسابداری 2

جزوه تئوری حسابداری 2 شامل قسمت دوم چهارچوب مفهومی و …

پاسخ سوالات کتاب تئوری حسابداری هندریکسون

پاسخ تشریحی سوالات

مقاله و جزوه خام حسابداری وقف

شامل : تعریف وقف ، انواع وقف ، انواع موقوفه …

نمونه سوال تستی سیستم های اطلاعاتی حسابداری- دکتر مهدی مرادی

امتحان میانترم شامل ۵ فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی …

خلاصه کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مهدی مرادی ، نعیمه بیات

پاسخ سوالات تشریحی کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مهدی مرادی ، نعیمه بیات

نحوه نگارش قراردادهای تجاری

اکسل محاسبه استهلاکات تمام دارایی ها

امکان ارائه فهرست کامل دارایی ها و تعیین نوع استهلاک …

نمونه سوالات مالیاتی آمادگی داوطلبان آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

مغایرتهاي بین استانداردهاي حسابداري ایران و قانون مالیات های مستقیم

0