نحوه نگارش قراردادهای تجاری

۱۰۰۰ تومان

اکسل محاسبه استهلاکات تمام دارایی ها

۲۰۰۰ تومان

شرح وظایف کارکنان مالی اداری/ مدیر اداری

۱۰۰۰ تومان

چک لیست نظارت بر انبارگردانی

۱۰۰۰ تومان

فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌ها

۵۰۰ تومان
0