اندازه شرکت – تعریف و فرمول محاسبه

۹۰۰ تومان

خلاصه کتاب رهبري تحول – کاتر

۱۰۰۰ تومان

جزوه حسابداری منابع انسانی

۱۰۰۰ تومان

جواب سوالات تستی کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری

۸۹۰۰ تومان

چارچوب مفهومي گزارشگري مالي

۱۰۰۰ تومان
0