خلاصه کتاب برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۶۹۰۰ تومان

پاور پوینت مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

۸۹۰۰ تومان
0