نمونه سوالات همراه پاسخنامه درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

۳۹۰۰ تومان

نمونه سئوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت

۲۹۰۰ تومان

نمونه سوالات مدیریت کارخانه رشته مدیریت صنعتی

۱۹۰۰ تومان
0